Vương Út (Tiến Trần)

I don’t want  to be you love the most….only want i’m the only one you love

I don’t want to be you love the most….only want i’m the only one you love

My new sounds:

Này thì chụp hình….

Này thì chụp hình….

Du xuân….du hý
#awesome #tired

Du xuân….du hý
#awesome #tired

Tất niên xog, sáng nay dọn mún khóc lun :(((
P/s: ai kế hoạch lớn, kế hoạch nhỏ gì ko, lon nhìu lắm…
#year’s party #awesome#funny#tired

Tất niên xog, sáng nay dọn mún khóc lun :(((
P/s: ai kế hoạch lớn, kế hoạch nhỏ gì ko, lon nhìu lắm…
#year’s party #awesome#funny#tired

Vừa đi học về carrot đã ôm cứng khừ thế này, chưa kịp thay đồ lun :))
#carrot #i love u#awesome (at Trần Gia Trang)

Vừa đi học về carrot đã ôm cứng khừ thế này, chưa kịp thay đồ lun :))
#carrot #i love u#awesome (at Trần Gia Trang)

Mới đi có gần 2 ngày mà carrot đã nhớ rùi :o
Thui 2 a-e ta cùng ngủ :)):)))
#carrot  #kool #girl #bao dễ “xương”
P/$: đừng tè khi ôm a ngủ nhaz rốt =]]=))

Mới đi có gần 2 ngày mà carrot đã nhớ rùi :o
Thui 2 a-e ta cùng ngủ :)):)))
#carrot #kool #girl #bao dễ “xương”
P/$: đừng tè khi ôm a ngủ nhaz rốt =]]=))

Đây là cách mà #carrot xem.fim :)) 
#baby #seen #tv #awesome (at Trần Gia Trang)

Đây là cách mà #carrot xem.fim :))
#baby #seen #tv #awesome (at Trần Gia Trang)

#noel sớm của #carrot #baby #kute

#noel sớm của #carrot #baby #kute